Het appartement is in maart 2021 opnieuw geschilderd en heringericht.